PRIVACYVERKLARING


De eigenaar van deze website is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Onze wettelijke bedrijfsgegevens vindt u in het colofon.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis.

VERWERKER, ONTVANGER
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met de ondersteuning van verwerkers die ons ondersteunen bij het leveren van de diensten (bijv. webhosters, verzenddienst e-mailnieuwsbrief).

Deze verwerkers zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens strikt te beschermen en mogen uw persoonlijke gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het leveren van onze diensten.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan dienstverleners zoals banken (bij overboekingen naar u), belastingadviseurs (als u in onze boekhouding voorkomt), bezorgbedrijven (bij verzending naar u), enz.

SSL- OF TLS-VERSLEUTELING
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de verzending met vertrouwelijke inhoud, zoals boekingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

CONTACTFORMULIER
Na verzending van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonlijke gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag op basis van uw toestemming die u met het formulier hebt gegeven.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u dit niet doet, betekent dit alleen dat u uw verzoek niet indient en dat wij het niet kunnen verwerken.

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming wordt aangetast tot aan de intrekking.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat gebruikt wordt om informatie op te slaan. Bij een bezoek aan een website kan de website een cookie op de computer van de bezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens van de eerder opgeslagen cookies uitlezen en zo bijvoorbeeld bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.

Cookie-instellingen wijzigen
Hoe de webbrowser omgaat met cookies, welke cookies worden geaccepteerd of geweigerd, kan door de gebruiker worden bepaald in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen te vinden zijn, is afhankelijk van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie is toegankelijk via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

Als het gebruik van cookies beperkt is, is het mogelijk dat niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn.

SERVER LOGBESTANDEN
Deze website verwerkt de volgende persoonlijke gegevens in een serverlogbestand om de technische functie te controleren en de operationele veiligheid van de webserver te verhogen op basis van het overwegende legitieme belang van de verantwoordelijke persoon (technische veiligheidsmaatregelen):

het IP-adres
de pagina van waaruit het bestand is opgevraagd (de zogenaamde referrer URL)
de naam van het bestand
de datum en het tijdstip van het verzoek (het zogenaamde "tijdstempel")
de hoeveelheid verzonden gegevens
de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, etc.)
een beschrijving van het gebruikte type bladerprogramma (een webbrowser, bijv. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera, enz.)
Deze gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen voor een periode van zeven dagen. De logbestanden worden dan verwijderd.

FACEBOOK
Deze website maakt gebruik van Facebook Pixel, een webanalysedienst van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") op basis van een hoger legitiem belang (analyse van het websitegebruik). Hiervoor hebben wij met Facebook een overeenkomst gesloten voor de verwerking van gegevens. Een deel van de gegevens wordt doorgestuurd naar de VS. De gegevens worden op basis van het "Privacy Shield" naar de VS gestuurd.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via software een verbinding met de servers van Facebook opgebouwd en worden er gegevens naar de servers van Facebook verzonden, waarvan een deel zich in de Verenigde Staten bevindt. Facebook Pixel maakt ook gebruik van cookies om informatie over de website-gebruiker op te slaan en om het gebruik van de website door website-gebruikers te analyseren.

Facebook zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het internet.

Facebook kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens Facebook verwerken.

Wij gebruiken Facebook Custom Audience en soortgelijke door Facebook aangeboden tools om op andere websites te adverteren. Hiervoor delen wij uw gegevens met de betreffende aanbieders (bijv. Facebook) en gebruiken wij cookies of soortgelijke technologieën op onze website om de effectiviteit van onze reclame-inspanningen te analyseren.

Gedetailleerde informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan, vindt u op Facebook in het privacybeleid van Facebook.

UW RECHTEN
U hebt recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

In zoverre de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens berust op uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst, hebt u ook recht op gegevensportabiliteit.

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot aan de herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonlijke gegevens niet langer verwerkt voor direct marketing.

Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, dsb@dsb.gv.at).